Emneoversigt

 • Sessioner

  Opdateres jævnligt

  Der er to sessioner med mundtlige præsentationer. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og debattere under sessionerne samt møde oplægsholderne ved deres poster/plakat.

   

  Tidspunkt – foreløbige tider

  Programpunkt

  13.00 – 13.15

  Velkomst og praktiske meddelelser  v. Margrethe Winther-Nielsen, formand for Distriktsforeningen af Menighedsråd i København

  13.15 - 13.45

  Kirken i København – Hvor er vi om ti år? v. Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen
  • Migrantkirker, kirkebyggerier mm

  13.45 - 14.05

  Kristuskrands-fordybelse i Skt. Jakobs Kirke v. Kira Saabye From, psykoterapeut (MPF) og Rasmus Nøjgaard, sognepræst

  14.05 - 14.25


  14.25 - 15.15

  Pause – besøg poster-/plakatudstillingen

  15.15 - 15.35


  15.35 - 15.55


  15.55 - 16.15


  16.15 – 16.45

  Besøg poster-/plakatudstillingen

  16.45 – 17.00

  Afslutning og tak for i dag