Titler og korte beskrivelser af præsentationer

Websted: Distriktsforeningen af Menighedsråd i København
Kursus: Program for inspirationsevent 2021
Bog: Titler og korte beskrivelser af præsentationer
Udskrevet af: Gæst
Dato: Saturday den 13. August 2022, 18:43

1. Folkekirke for internationale kristneEn række provstier i København er gået sammen om, at lave folkekirke for ikke-dansk talende. Projektet løber foreløbigt over 3 år og er todelt. Der er tale om en koordinering erfaring/vidensdeling mellem folkekirken og de over 100 migrantmenigheder, der holder til i Storkøbenhavn. Derudover skal der opbygges en engelsksproget menighed med base i Eliaskirken på Vesterbro.


Portrætfoto Willaim Salicath Ved William Salicath Sognepræst i Eliaskirken

Mundtligt oplæg kl. 13.15.

 


2. Kirken i København – Hvor er vi om ti år?Hvordan vil det kirkelige landskab i København udvikle sig i de kommende ti år? Vil vi se migrantmenighederne som en integreret del af folkekirken, eller vil de fortsat leve side om side med folkekirkens sognemenigheder? Vil strukturen i København ændre sig mod større sogne i lighed med det, vi kender fra Vesterbro? Og hvordan vil det se ud med opførelsen af nye kirker? Det er nogle af de spørgsmål, som vi har stillet biskoppen.”


Ved Biskop Peter Skov-Jakobsen

Mundtligt oplæg kl. 13.35.


3. Kristuskrands-fordybelse i Skt. Jakobs Kirke


Kristuskrans-fordybelse er Sankt Jakobs kirkes et-årige forløb, der rækker ud til alle, som savner et indre trosliv, men som ikke finder ro og fordybelse inden for folkekirkens sædvanlige former. Forløbet rækker også ud til kirkefremmede og søgende, der længes efter at fordybe sig i troens rum.

Gennem kristuskransen og ved fordybelsesmetoder som meditation, drømmerejser og kreativt udtryk opholder vi os ved de enkelte perler, der repræsenterer nogle af den kristne tros grundlæggende billeder: Gud, stilhed, jeg, overgivelse, ørken, sjælefred, kærlighed, hemmelighed, død og opstandelse. Med udgangspunkt i egne og fælles erfaringer undersøger vi troen, og aktualiserer den kristne fortælling. Vi opholder os ved de eksistentielle temaer og etablerer et trosrum for den enkelte i et trygt fællesskab. 

Meditation er en kristen bønspraksis, der er ligeså gammel som kirken selv. Evangelierne fortæller, at Jesus søgte ud i ørkenen og op i bjergene for at finde ro og stilhed til at samle sine tanker og finde et nærvær med Gud. De tidlige kirkefædre udviklede en særlig praksis, som de kaldte meditatio, og Kristuskrans-fordybelse er inspireret heraf.
Kira Saabye From, psykoterapeut (MPF) 

 Rasmus Nøjgaard, sognepræst

Poster

Mundtligt oplæg kl. 13.35.

4. Café ExitVed Johnny Viktor Pedersen, socialkoordinator i Café Exit

Mundtligt oplæg kl. 15.15.5. Sorgmesse i Domkirken

Hvor skal man gå hen, når man er i sorg? Man skal gå i kirke. 21.september og derfra sidste tirsdag i hver måned kl. 17.00 vil det være muligt at gå til gudstjeneste i i Vor Frue Kirke, som er målrettet mennesker der er i sorg eller bærer på en sorg. Gudstjenesterne varetages af stiftets sognepræster som og er sorggruppeledere.

Ved Eva-Maria Schwarz, sognepræst

Mundtligt oplæg kl. 15.35.


6. Bellahøj Kirke er Grøn Kirke

Bellahøj Kirke er aktiv grøn kirke. Det betyder bl.a. at vores udearealer er Vilde med Vilje. Vi har et vandelaug, der vander vores plantekasser og et alterblomster-laug, der forsyner alteret med friske lokale blomster i sommerperioden. Vi arbejder også med affaldssortering og fejrer hvert år Skabelsestiden, hvor vi sætter ekstra fokus på Gud som skaber og vores allesammens muligheder for at passe godt på vores klode. Det grønne arbejder fremmer den grønne omstilling og er samtidig et opløftende, energisk og kreativt fællesskab som mange - også frivillige - bidrager til.

Portrætfoto
Ved Steen Leithoff, kirketjener i Bellahøj kirke
Mundtligt oplæg kl. 15.55.