Titler og korte beskrivelser af præsentationer

2. Kirken i København – Hvor er vi om ti år?Hvordan vil det kirkelige landskab i København udvikle sig i de kommende ti år? Vil vi se migrantmenighederne som en integreret del af folkekirken, eller vil de fortsat leve side om side med folkekirkens sognemenigheder? Vil strukturen i København ændre sig mod større sogne i lighed med det, vi kender fra Vesterbro? Og hvordan vil det se ud med opførelsen af nye kirker? Det er nogle af de spørgsmål, som vi har stillet biskoppen.”


Ved Biskop Peter Skov-Jakobsen

Mundtligt oplæg kl. 13.35.