Titler og korte beskrivelser af præsentationer

4. Café ExitVed Johnny Viktor Pedersen, socialkoordinator i Café Exit

Mundtligt oplæg kl. 15.15.