Titler og korte beskrivelser af alle præsentationer

3. Børnenes Katedral og “Børn i kirken”


“Børn i Kirken” er et projekt og en filosofi for kirkens pædagogiske arbejde med børn og deres voksne, som kan ses på hjemmesiden www.bornikirken.dk Et samarbejde mellem  Frederiksberg Provsti og Københavns Stift. Næste skridt bliver at skabe “Børnenes Katedral” i Københavns Stift. En kirke for BØRN, som vil afholde gudstjenester hver søndag samt meget mere og samtidig samarbejde med de lokale kirkers børneinitiativer.

Københavns Stiftsråd sætter snart denne proces i gang og det vil være oplagt at inspirere og informere om “Børn i Kirkens” religionspædagogiske satsningsområde til menighedsrådene i København, da børnefamilierne er vores fremtid. Hvis ikke kirken selv fortæller børnene hvad kristendom er - hvem gør så? 


Annette Molin Brautsch, religionspædagogisk konsulent i Religionspædagogisk Udvalg og præst ved Flintholm Kirke, Frederiksberg 

Poster.

Mundtligt oplæg kl. 13.55.