Titler og korte beskrivelser af alle præsentationer

7. Smågrupper ved Emdrup Kirke

Ved Emdrup Kirke er der smågrupper, hvor man læser og diskuterer tekster fra Bibelen eller bøger om tro, Gud og hverdagsliv. Der arbejdes med forskellige tekster og efter forskellige metoder. Nogle grupper er aldersopdelte, andre er blandede. Nogle henvender sig særligt til personer, som ikke er særligt fortrolige med Bibelen, men nysgerrige efter at stifte nærmere bekendtskab med den. Nogle er fyldt op, andre har ledige pladser og enkelte efterlyser flere deltagere. Og ind imellem dannes der nye kredse på græsrodsplan.

En smågruppe er: en mere eller mindre fast gruppe studie af en bibeltekst eller et emne, samtale, sang, bøn kaffe, the og hygge et mindre, forpligtende fællesskab og meget andet. Man kommer med i smågruppe ved at henvende sig til én af kontaktpersonerne, præsterne eller kirkekontoret. I første omgang finder vi ud af, om der er plads i én af de eksisterende grupper. Og ellers starter vi blot en ny!

Morten M. Schmidt, formand i Emdrup Kirke

Poster med video