Titler og korte beskrivelser af alle præsentationer

9. Digital gudstjeneste i Skelgårdskirken

Skelgårdskirken var meget hurtig omstillingsparat og skiftede i Coronatiden - den lukkede kirkedør ud med digitale gudstjenester, morgensang og andre opbyggelige videooptagelse. Vi holdt kontakten til vores kirkegængere vedlige og mødte mange flere andre, der ikke lige kunne komme i kirke pga. forskellige udfordringer.

Ved Annelise Hofmann Mehlsen