Titler og korte beskrivelser af alle præsentationer

10. Bibelen 2020 som prædiketekst

Se video optaget under præsentationen:


Emdrup Kirke, Bispebjerg-Brønshøj provsti, har fået tilladelse til at bruge Bibelen 2020 ved en månedlig særgudstjeneste fra juni 2020 til maj 2021. GT-læsningen læses på prædikestolen og præsten bruger Bibelen 2020 i prædikenen.

Der er to gode grunde til, at Københavns biskop har givet os tilladelsen. Vores kirkes præster og menigheden har en passion for evangelisk forkyndelse ud fra hele Bibelen. Men folkekirken har også brug for at få erfaringer med, om Bibelen 2020 kan bruges ved særlige arrangementer.

Jesus selv og de første troende havde ingen anden bibel end Det Gamle Testamente. Derfra får vi skabelsestroen og gudsbilleder som far og hyrde, og forudsigelserne om Guds Søns komme. Desuden beskrives mennesket og samfundslivet med stor kulturhistorisk mangfoldighed. Bibelteksterne perspektiverer Guds gode love, stærke bønner, store kriser og dybe eksistentielle spørgsmål.

Vi eksperimenterer stadig på livet løs. Vi oplever, at nye ord kan inspirere til nye vinkler i vores prædikener, men også at teologisk indhold går tabt.

  • De fleste prædikener kan høres online fra kirkens hjemmeside
  • Vi afslutter projektet med en rapport.
  • Vi bruger erfaringerne til uddannelse af teologistuderende og efteruddannelse af præster.

Nicolai Winther-Nielsen, professor i Gammel Testamente,, Emdrup Kirke

Poster