Tips til udforming af poster eller plakat

En poster/plakat skal have formatet A0. I kan medbringe den som et helt print eller i form af mindre dele, som I kan samle under opsætningen. Se nærmere vejledning om, hvilke elementer en poster/plakat bør indeholde nedenfor.

I skal hænge jeres poster/plakat op på tildelte tavler i eventlokalet i tidsrummet kl. 11.30-12.30. Der vil være én tavleside pr. poster/plakat og kit til brug for ophængningen. I vil på forhånd få tilsendt et nummer, der angiver hvor jeres poster/plakat skal placeres i lokalet. 

Der er også mulighed for at medtage en fladskærm og en computer til fremvisning af en kort video.


Indholdet af en poster

Posterne bygges op af flere afsnit, som består af overskrift, forklarende tekst, figurer (tegninger eller fotos) og eventuelt tabeller. Posteren skal kunne læses på en afstand af 2 meter.

Posteren kan indeholde følgende – Pkt. 1, 2 og 3 skal være med på samtlige postere

1.     En hovedoverskrift

2.     En underoverskrift med angivelse af sogn og kontaktperson (navn og e-mail

3.     En beskrivelse af aktiviteten

a.       Hvad drejer det sig om?

b.       Hvad vil I opnå (mål/formål) med aktiviteten?

c.       Hvem er målgruppen?

d.       Hvor mange deltagere er der (pr. gang (i gennemsnit) eller i løbet af et år)?

e.       Hvordan bliver aktiviteten annonceret?

4.     Del jeres erfaringer:

a.       Hvordan kom I i gang?

b.       Hvad har der været, eller er der af udfordringer?

c.       Hvordan har I / vil I håndtere disse udfordringer

5.     Anbefalinger til andre, der vil have en tilsvarende aktivitet (gode råd)

 


Senest ændret: Tuesday den 5. November 2019, 12:24