Titler og korte beskrivelser af alle præsentationer

Websted: Distriktsforeningen af Menighedsråd i København
Kursus: Program for inspirationsevent 2020 kopi 1
Bog: Titler og korte beskrivelser af alle præsentationer
Udskrevet af: Gæst
Dato: Monday den 5. December 2022, 05:24

1. Stressfri i Folkekirken


I Apostelkirken, Vesterbro Sogn, har vi det sidste år holdt åbent hus for stressramte og personer med stressrelateret angst/depression under temaerne natur, meditation og fællesskab. Det er 3 timer hver onsdag, hvor der først er 2 timers naturaktiviteter (pasning af højbed i gårdhaven samt lille have), bål eller andre kreative aktiviteter. Herefter er der en times meditation i kirken - først nærværsøvelser og dernæst efter en pause kristen meditation. Stressfri er for alle uanset religiøs overbevisning. De valgte aktiviteter har videnskabelig evidens for at være stressreducerende, skabe koncentration og positiv sindsstemning. Stressfri er gratis, og det kræver ikke tilmelding. Man kan komme i et kvarter til en kop kaffe eller blive alle 3 timer. Vi har efterhånden en gruppe på 12 personer, der kommer regelmæssigt i projektet, og føler sig som en del af et fællesskab, og der kommer løbende flere til. Deltagerne deler erfaringer med at leve med alvorlig stress og veje til at håndtere deres livssituation. Til efteråret skal projektleder Eva Green Meinel holde foredrag i andre kirker med inspiration til at skabe tilsvarende aktiviteter. Projektet er støttet økonomisk af Borgfonden og Samvirkende Menighedsplejer.

Eva Green Meinel,  projektmedarbejder i Apostelkirken

Poster
Mundtligt oplæg kl. 13.15.

 


2. Kristuskrands-fordybelse i Skt. Jakobs Kirke


Kristuskrans-fordybelse er Sankt Jakobs kirkes et-årige forløb, der rækker ud til alle, som savner et indre trosliv, men som ikke finder ro og fordybelse inden for folkekirkens sædvanlige former. Forløbet rækker også ud til kirkefremmede og søgende, der længes efter at fordybe sig i troens rum.

Gennem kristuskransen og ved fordybelsesmetoder som meditation, drømmerejser og kreativt udtryk opholder vi os ved de enkelte perler, der repræsenterer nogle af den kristne tros grundlæggende billeder: Gud, stilhed, jeg, overgivelse, ørken, sjælefred, kærlighed, hemmelighed, død og opstandelse. Med udgangspunkt i egne og fælles erfaringer undersøger vi troen, og aktualiserer den kristne fortælling. Vi opholder os ved de eksistentielle temaer og etablerer et trosrum for den enkelte i et trygt fællesskab. 

Meditation er en kristen bønspraksis, der er ligeså gammel som kirken selv. Evangelierne fortæller, at Jesus søgte ud i ørkenen og op i bjergene for at finde ro og stilhed til at samle sine tanker og finde et nærvær med Gud. De tidlige kirkefædre udviklede en særlig praksis, som de kaldte meditatio, og Kristuskrans-fordybelse er inspireret heraf.
Kira Saabye From, psykoterapeut (MPF) 

 Rasmus Nøjgaard, sognepræst

Poster

Mundtligt oplæg kl. 13.35.

3. Børnenes Katedral og “Børn i kirken”


“Børn i Kirken” er et projekt og en filosofi for kirkens pædagogiske arbejde med børn og deres voksne, som kan ses på hjemmesiden www.bornikirken.dk Et samarbejde mellem  Frederiksberg Provsti og Københavns Stift. Næste skridt bliver at skabe “Børnenes Katedral” i Københavns Stift. En kirke for BØRN, som vil afholde gudstjenester hver søndag samt meget mere og samtidig samarbejde med de lokale kirkers børneinitiativer.

Københavns Stiftsråd sætter snart denne proces i gang og det vil være oplagt at inspirere og informere om “Børn i Kirkens” religionspædagogiske satsningsområde til menighedsrådene i København, da børnefamilierne er vores fremtid. Hvis ikke kirken selv fortæller børnene hvad kristendom er - hvem gør så? 


Annette Molin Brautsch, religionspædagogisk konsulent i Religionspædagogisk Udvalg og præst ved Flintholm Kirke, Frederiksberg 

Poster.

Mundtligt oplæg kl. 13.55.
4. Natkirke i Sundby Kirke

Hverdagen kan være et stressende sted. Til tider kan det være nødvendigt med en pause fra den. Et sted med fred og ro, hvor du kan puste ud og fordybe dig.

I Sundby Kirkes natkirke har du mulighed for at være alene med dine tanker – og med Gud.

At gå i kirke om aftenen er noget særligt. Det har sin egen stemning. Der er måske mørkt og koldt udenfor, men i kirken er der masser af stearinlys og varme. Her er der intet, du skal nå. Vi er alle lige i fællesskabet. Vi er alle skabt af Gud, og vi skal hjælpe hinanden til at få et godt liv.

Natkirken har åben hver fredag kl. 19.00-23.00. Vi starter med fællesspisning efterfulgt af skiftende aktiviteter fra gang til gang. Til sidst dæmper vi lyset og giver plads til meditation og fordybelse. Hele aftenen er der mulighed for en personlig samtale med præsten eller sognemedhjælperen.

Program:

Kl. 19.00: Fællespisning.

Kl. 20.00: Aktivitet eller musikindslag.

Kl. 21.00: Stilhed og dæmpet belysning, tænd lys eller skriv en bøn.

Kl. 22.45: Kort afslutning med bønner, bibelord og velsignelse.

Kl. 23.00: Agape – Vi deler brød og vindruer og går ud i natten.


Ulla Bentzen, sognemedhjælper Sundby Kirke

Poster

Mundtligt oplæg kl. 15.15.5. Kulturen i Skt. Matthæus

KULTUREN I SCT. MATTHÆUS er film, foredrag og musik med udgangspunkt i krydsfeltet mellem kirke, kunst og kultur. I seks år har en gruppe af frivillige ved Sct. Matthæus Kirke i Vesterbro Sogn lavet dybdegående og nyskabende kulturelle aktiviteter, ofte i samarbejde med andre som f.eks. Cinemateket, Institut francais du Danemark og Goethe-Instituttet. Kulturen i Sct. Matthæus vil gerne udfolde eksistentielle temaer og give mulighed for fordybelse. Målgruppen er kulturelt interesserede, som ikke kommer så meget i kirken. Ofte arbejder vi med en pakke, hvor der både indgår film, foredrag, skæve vinkler samt god vin og snacks, der sætter samtalen i gang. Her er en række af Kulturen i Sct. Matthæus' overskrifter siden 2014: Ikoner, Fordybelsens steder, Påskemåltidet, Under og afmagt, Caravaggio og Pasolini, Mattæusevangeliet, Proust, Messiaen, Kafka og Elektronisk musik med Else-Marie Pade og Birgitte Alsted.

Ved Anton Pihl

Poster.

Mundtligt oplæg kl. 15.35.


6. DinTro – MinTro

Respekt og gensidig forståelse er baseret på viden om hin­anden. DinTro - MinTro har i folke- og privatskoler til formål at skabe dialog og viden omkring de 3 monoteistiske religioners baggrund og traditioner med vægt på forståelse og re­spekt for den enkeltes eget valg. I gennemgangen af de 3 religioner vil eleverne høre, at der er umådelig meget, der er fælles, men også noget der skiller. Forskellene til trods vil eleverne erfare, at vi kan leve sammen i gensidig respekt, tillid og godt naboskab.

Ved Allan Bäck

Poster med video.

Mundtligt oplæg kl. 15.55.


7. Smågrupper ved Emdrup Kirke

Ved Emdrup Kirke er der smågrupper, hvor man læser og diskuterer tekster fra Bibelen eller bøger om tro, Gud og hverdagsliv. Der arbejdes med forskellige tekster og efter forskellige metoder. Nogle grupper er aldersopdelte, andre er blandede. Nogle henvender sig særligt til personer, som ikke er særligt fortrolige med Bibelen, men nysgerrige efter at stifte nærmere bekendtskab med den. Nogle er fyldt op, andre har ledige pladser og enkelte efterlyser flere deltagere. Og ind imellem dannes der nye kredse på græsrodsplan.

En smågruppe er: en mere eller mindre fast gruppe studie af en bibeltekst eller et emne, samtale, sang, bøn kaffe, the og hygge et mindre, forpligtende fællesskab og meget andet. Man kommer med i smågruppe ved at henvende sig til én af kontaktpersonerne, præsterne eller kirkekontoret. I første omgang finder vi ud af, om der er plads i én af de eksisterende grupper. Og ellers starter vi blot en ny!

Morten M. Schmidt, formand i Emdrup Kirke

Poster med video8. Morgensang i Skelgårdskirken

Vi mødes hver onsdag kl. 10 i kirkerummet, hvor vi har en andagt med musik, to salmer, bøn og en tekst fra Bibelen. Bagefter er der fælles morgenbord og mere sang i Kirkeskibet. Vi skiftes til at medbringe brød til kaffen – og til at vælge, hvad vi skal synge.

Ved Annelise Hofmann Mehlsen

9. Digital gudstjeneste i Skelgårdskirken

Skelgårdskirken var meget hurtig omstillingsparat og skiftede i Coronatiden - den lukkede kirkedør ud med digitale gudstjenester, morgensang og andre opbyggelige videooptagelse. Vi holdt kontakten til vores kirkegængere vedlige og mødte mange flere andre, der ikke lige kunne komme i kirke pga. forskellige udfordringer.

Ved Annelise Hofmann Mehlsen

10. Bibelen 2020 som prædiketekst

Se video optaget under præsentationen:


Emdrup Kirke, Bispebjerg-Brønshøj provsti, har fået tilladelse til at bruge Bibelen 2020 ved en månedlig særgudstjeneste fra juni 2020 til maj 2021. GT-læsningen læses på prædikestolen og præsten bruger Bibelen 2020 i prædikenen.

Der er to gode grunde til, at Københavns biskop har givet os tilladelsen. Vores kirkes præster og menigheden har en passion for evangelisk forkyndelse ud fra hele Bibelen. Men folkekirken har også brug for at få erfaringer med, om Bibelen 2020 kan bruges ved særlige arrangementer.

Jesus selv og de første troende havde ingen anden bibel end Det Gamle Testamente. Derfra får vi skabelsestroen og gudsbilleder som far og hyrde, og forudsigelserne om Guds Søns komme. Desuden beskrives mennesket og samfundslivet med stor kulturhistorisk mangfoldighed. Bibelteksterne perspektiverer Guds gode love, stærke bønner, store kriser og dybe eksistentielle spørgsmål.

Vi eksperimenterer stadig på livet løs. Vi oplever, at nye ord kan inspirere til nye vinkler i vores prædikener, men også at teologisk indhold går tabt.

  • De fleste prædikener kan høres online fra kirkens hjemmeside
  • Vi afslutter projektet med en rapport.
  • Vi bruger erfaringerne til uddannelse af teologistuderende og efteruddannelse af præster.

Nicolai Winther-Nielsen, professor i Gammel Testamente,, Emdrup Kirke

Poster

11. Nutidig, nærværende og medinddragende søndagsgudstjeneste

Poster

Ved Bellahøj Kirke

12. Kristendomskursus i Solvang Kirke

Poster

Ved Inger Marie Riis