Titler og korte beskrivelser af alle præsentationer

8. Morgensang i Skelgårdskirken

Vi mødes hver onsdag kl. 10 i kirkerummet, hvor vi har en andagt med musik, to salmer, bøn og en tekst fra Bibelen. Bagefter er der fælles morgenbord og mere sang i Kirkeskibet. Vi skiftes til at medbringe brød til kaffen – og til at vælge, hvad vi skal synge.

Ved Annelise Hofmann Mehlsen